Jag har tappat bort mitt fiskespö. Vad ska jag göra?