Jag har gjort en betalning men inte fått mina varor.