Varför kan jag inte lösa in vissa av värdekoderna jag har hittat?