Jag är Star Rider, men varför kan jag inte komma åt alla områden?