Jag missade det senaste erbjudandet. Kan jag fortfarande utnyttja det på något sätt?